Serdecznie witamy na stronie Wirtualnego Środowiska Nauki Studium Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej!

Wirtualne Środowisko Nauki SJO to zbiór materiałów do nauki języków obcych na wszystkich poziomach zaawansowania językowego dostępny online dla studentów i doktorantów PWR. Naszym głównym celem jest wsparcie studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w trakcie nauki na naszych lektoratach. Chcemy, aby nasi studenci i doktoranci mogli samodzielnie rozwijać wszystkie kompetencje języka ogólnego, opanować język specjalistyczny dla środowiska pracy inżyniera oraz język naukowo-techniczny we własnym tempie i z uwzględnieniem swoich zainteresowań zawodowych. Naszym zadaniem jest stworzenie przyjaznej przestrzeni do nauki języków obcych, który pomoże jej użytkownikom uzupełnić i poszerzyć wiedzę oraz umiejętności językowe i interkulturowe zdobywane na lektoratach.

Strefa „Język ogólny” zawiera testy poziomujące (Placement Test) pozwalające określić swój poziom z wybranego języka, zadania na rozumienie tekstów , zadania na rozumienie ze słuchu, zadania leksykalno-gramatyczne o różnych poziomach trudności, repetytorium w formie e-learningowej z języka niemieckiego na poziomie A2/B1 przygotowujące do nauki na poziomie B2, zbiory linków do ćwiczeń w Internecie oraz e-sprawdziany.

Strefa „Język specjalistyczny w środowisku pracy inżynierów” jest w pierwszej kolejności skierowana do studentów I stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Zawiera zbiory materiałów do pracy nad językiem specjalistycznym od poziomu A1 do poziomu C1. Teksty na poziomach B2 i C1 są dobrane z uwzględnieniem specjalności inżynierskich studiowanych na wydziałach Politechniki Wrocławskiej.

W strefie „Język naukowo-techniczny” znajdują się zbiory tekstów z zadaniami z języka niemieckiego, angielskiego, rosyjskiego i francuskiego z zadaniami i słowniczkami dedykowane studentom II stopnia studiów uczęszczającym na kursy B2+.

Życzymy sukcesów w nauce języków obcych i zapraszamy na lektoraty i kursy w Studium Języków Obcych PWr.!

Autorzy

Uwagi, pomysły, problemy, inicjatywy prosimy zgłaszać do koordynatora projektu: piotr.zgondek@pwr.wroc.pl.